Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

20.06.2011

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 27. jún 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

PRIMÁTOR MESTA    NÁMESTOVA
 Námestovo 16. júna  2011
zvoláva 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
štvrté  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
27.  jún   2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
 
1)         Informácie o činnosti MsÚ, schválenie platu primátora a  Kontrola plnenia uznesení
            Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
                                  Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2)         Záverečný účet mesta za rok 2010
            Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
            Spracovala: Mgr. Emília Nováková
3)         Rozpočtové opatrenie č. 2/2011
            Spracovala: Mgr. Emília Nováková
4)         Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2010
            Predkladajú: riaditelia príspevkových organizácií
5)         Zmena č.   VZN č. Doplnok - Zmena č. 2 Mesta Námestova č. 3/2008 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach
            Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského úradu
6)         Doplnok - Zmena č. 9 VZN č. 8/l996 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
            Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
            Spracoval: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
7)         Štatút mestských novín
            Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
8)         Schválenie Zadania Územného plánu Mesta Námestova
            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
9)         Prístavba domu kultúry
            Predkladá: Ing. Anton Ťapák – predseda komisie výstavby
10)       Prevody majetku
            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
11)       Interpelácie
            Predkladajú: poslanci MsZ
 
                                                            Ing. Ján K a d e r a
                                                                 primátor mesta
 

Ďalšie

 • Pozvánka 2. MsZ - 22. 04. 2024

  15.04.2024

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.4.2024

  08.04.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 10.4.2024

  08.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy