Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

17.05.2011

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 23. máj 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

PRIMÁTOR MESTA    NÁMESTOVA
 Námestovo 16. mája  2011
zvoláva 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
23. máj   2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
 
1)         Informácie o činnosti MsÚ a  Kontrola plnenia uznesení
            Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
                                  Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
 
2)         Schválenie investičných akcií mesta
            Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
 
3)         Rozpočtové opatrenie  č. 1 /2011
            Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. odd. finančného
 
4)         Štatút mestských novín a schválenie členov redakčnej rady
            Predkladá: PaedDr. Ján Kozoň, PhD.  – poslanec MsZ
 
5)         Prevody majetku
            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
 
6)         Interpelácie
            Predkladajú: poslanci MsZ
 
 
 
 
Ing. Ján K a d e r a
                                                                                                              primátor mesta
 

Ďalšie

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Univerzita tretieho veku

  12.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.6.2024 v Námestove - online

  24.06.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy