Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

16.12.2010

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 20. decembra 2010 t. j. /pondelok / o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

 PRIMÁTOR MESTA    NÁMESTOVA
 Námestovo 14. december 2010
 
 
 
zvoláva 
 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
ustanovujúce   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
20. decembra 2010  t. j. /pondelok / o 15.00  hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
1)         Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta
            Predkladá: predseda mestskej volebnej komisie
2)         Zloženie sľubu primátora mesta
3)         Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
4)         Príhovor primátora mesta
5)         Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
6)         Schválenie sobášiacich
7)         Schválenie platu primátora mesta
8)         Diskusia
           
           
 
 
 Ing. Ján K a d e r a
  primátor mesta
 
 

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy