Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

15.03.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov štvrté mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 20. marec 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

 

 


PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 13. marca 2013
zvoláva


podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
štvrté mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

20. marec 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:


1. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestovo č. 2/2012 o obmedzení hazardných hier na území Mesta Námestovo
Predkladá: MUDr. Rastislav Zanovit – poslanec MsZ

2. Kúpa nehnuteľnosti – rozostavané objekty polikliniky a priľahlé pozemky
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor

 

 

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenie 2 o prerušení distribúcie elektriny 11.12.2023 zrušené

  08.12.2023

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 11.12.2023

  07.12.2023

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  05.12.2023

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 8.12.2023

  05.12.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 4.12.2023 v Námestove - online

  04.12.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy