Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

30.01.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov druhé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 4. február 2013 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

zvoláva


podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
druhé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

4. február 2013 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:


1. Doplnok - Zmena č. 14 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/l996o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta

 

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 25.9.2023 v Námestove - online

  25.09.2023

 • Oznam - zberný dvor

  21.09.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 25.9.2023 - pozvánka

  18.09.2023

 • Deň otvorených dverí v CSS Námestovo

  18.09.2023

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19. 9. 2023

  18.09.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy