Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

23.11.2012

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov desiate mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 26. november 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 23. novembra 2012
zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
desiate mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

26. november 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:


1. Rozpočtové opatrenie č. 8/2012
(Asfaltovanie Ul. Lesnej, Vonkajšie úpravy MŠ IX. na Ul. Bernolákovej, Opätovné prerokovanie územného plánu, Rozšírenie digitalizácie na 3D)
Predkladá: Mgr. Nováková – ved. finančného odd.

2. Plán investičných akcií pre rok 2013
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor

3. Petícia občanov z Ul. Mlynskej v Námestove súvisiaca s rekonštrukciou chodníka
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.4.2024

  08.04.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 10.4.2024

  08.04.2024

 • OZNAM - čistenie Brehy

  08.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy