Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

18.01.2012

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov druhé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 19. január 2012 t. j. /štvrtok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove.

 

 PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
 Námestovo 17. januára 2012
 
 
 
zvoláva 
 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
druhé  mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
19. január 2012 t. j. /štvrtok / o 15 00 hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
1)         Schválenie žiadosti o  poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
            Predkladá: primátor – Ing. Ján Kadera
 
 
 
Ing. Ján K a d e r a
                                                                                                              primátor mesta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia č. 1 k bodu 1:
 
Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje záväzok Mesta Námestovo ako žiadateľa o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
                                 

Ďalšie

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  05.12.2023

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 8.12.2023

  05.12.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 4.12.2023 v Námestove - online

  04.12.2023

 • Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

  01.12.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 4.12.2023 - pozvánka

  24.11.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy