Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Ponuka na prenájom nebytových priestorov formou verejnej obchodnej súťaže

25.07.2012

Mesto Námestovo ponúka na prenájom nebytové priestory

Mesto Námestovo ponúka na prenájom formou verejnej obchodnej súťaže

Predmetom budúceho nájmu je stavba - administratívna budova nachádzajúca sa na ulici Miestneho priemyslu, číslo súpisné 1009, postavená na CKN parc. č. 952/6.
Celková úžitková plocha stavby je 431 m2.
a
C KN parc. č. 952/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 223 m2 a C KN parc. č. 952/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 281 m2. Uvedené parcely sa nachádzajú za stavbou, sú ohradené a dajú sa využiť ako parkovacie plochy alebo hospodársky dvor.

Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením „Súťaž na prenájom budovy č. 1009“ do 12,00 hod. 15. 8. 2012. Ponuka musí obsahovať ponúkanú cenu a tiež účel nájmu.
Vyhodnotenie ponúk: do 22. 8. 2012.
Viazanosť ponuky: do 31. 8. 2012 musí byť uzavretá nájomná zmluva inak sa od ponuky odstupuje.
Kritérium pre výber: cena prenájmu.

Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
 

Ďalšie

 • Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

  01.12.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 4.12.2023 - pozvánka

  24.11.2023

 • Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 v Žilinskom kraji.

  02.11.2023

 • Oznam - zberný dvor

  31.10.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.10.2023 v Námestove - online

  23.10.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy