Oficiálna stránka mesta

Po stopách beskydských dejateľov - „Śladami beskidzkich twórców”

11.05.2020

               

 

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu: Po stopách beskydských dejateľov / Śladami beskidzkich twórców

Obdobie realizácie projektu: 03-2020 - 12-2020

Celková hodnota projektu: 108 441,72 €

Vedúci partner: Gmina Ujsoły

Partner projektu: (P 1) Mesto Námestovo:  Európsky fond regionálneho rozvoja:  39 318,11 €€/ Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 4 625,66 €/ spolufinancovanie:  2 312,84 €

 

Prioritná os:  Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ : Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva

návštevníkmi a obyvateľmi

 

Úlohy mikroprojektu/ Mesto Námestovo

Hviezdoslavov deň na amfiteátri v Námestove

Prechádzky s P.O. Hviezdoslavom

V rámci projektu budú nainštalované inteligentné lavičky a zorganizované divadelné a výtvarné workshopy pre deti a mládež.

 

Hlavným cieľom mikroprojektu je využiť prírodné a kultúrne dedičstvo obce Ujsoły a mesta
Námestovo s cieľom podporiť cestovný ruch a zvýšiť atraktívnosť poľsko-slovenských hraníc.
Realizácia tohto cieľa prispeje k zvýšeniu cestovného ruchu na hraniciach, širokej propagácii jeho
hodnôt a zvýšeniu historického povedomia obyvateľov. Aktivity smerujúce do miestnych komunít oboch partnerov, poskytnú príležitosť navzájom spoznať obyvateľov, spoznať históriu, kultúru a prírodné zaujímavosti na oboch stranách hranice. Pomôžu taktiež zvýšiť úctu k vlastnej histórii, literatúre, prostrediu v ktorom obyvatelia žijú, alebo k hodnotám, ktoré sa často stratili v dôsledku postupujúcich civilizačných zmien.

Vedúci partner: Gmina Ujsoły:  http://www.ujsoly.com.pl/post/sladami-beskidzkich-tworcow,1898.html

Publicita Projektu: https://www.youtube.com/watch?v=89iSQLPBX2M

 

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania przedstawienia „Ozwód”

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy