Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Oznámenie

11.12.2012

Mesto Námestovo, zastúpene primátorom mesta Ing. Kaderom Jánom, oznamuje občanom, dotknutým právnickým a fyzickým osobám, že predlžuje lehotu možnosti podávania pripomienok a podnetov ku konceptu “Územný plán mesta Námestovo“ do 15.1.2013.

 Mesto Námestovo, zastúpene primátorom mesta Ing. Kaderom Jánom, oznamuje občanom, dotknutým právnickým a fyzickým osobám, že predlžuje lehotu možnosti podávania pripomienok a podnetov ku konceptu “Územný plán mesta Námestovo“ do 15.1.2013. Pripomienky a podnety je možné predložiť písomne na adresu: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metóda 329/6,029 01 Námestovo. Územný plán je zverejnený na mestskej úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Námestovo www.namestovo.sk v územných plánoch označené – územný plán nový ( http://www.namestovo.sk/documents?p=uzemny_plan_oktober_2012) . V prípade záujmu územný plán je prístupný aj priamo na oddelení výstavby.

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.7.2024

  22.07.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Univerzita tretieho veku

  12.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy