Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Oznam - ponuka na prenájom

28.04.2015

Mesto Námestovo ponúka na prenájom formou obchodnej verejnej súťaže Predmetom budúceho nájmu sú nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí vľavo od vchodu v Dome kultúry na Hviezdoslavovom námestí. (V súčasnosti sú priestory využívané spoločnosťou Orange). Celková plocha nebytových priestorov predstavuje 106 m2.

Mesto Námestovo ponúka na prenájom formou obchodnej verejnej súťaže

Predmetom budúceho nájmu sú nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí vľavo od vchodu v Dome kultúry na Hviezdoslavovom námestí. (V súčasnosti sú priestory využívané spoločnosťou Orange). Celková plocha nebytových priestorov predstavuje 106 m2.
Priestory sa prenajímajú od 21. 6. 2015.

Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením „Súťaž na prenájom priestorov v dome kultúry“ do 12,00 hod. 1. 6. 2015.
Ponuka musí obsahovať cenu nájmu za m2 a rok a tiež účel nájmu.
Minimálna cena nájmu za m2 a rok je stanovená na 75,- eur.
Vyhodnotenie ponúk: do 5. 6. 2015.
Viazanosť ponuky: do 19. 6. 2015 musí byť uzavretá nájomná zmluva inak sa od ponuky odstupuje.
Kritérium pre výber: cena prenájmu.

Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.

 

Ďalšie

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.4.2024 v Námestove - online

  22.04.2024

 • Pozvánka 2. MsZ - 22. 04. 2024

  15.04.2024

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy