Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Oznam - ponuka na prenájom

28.04.2015

Mesto Námestovo ponúka na prenájom formou obchodnej verejnej súťaže Predmetom budúceho nájmu sú nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí vľavo od vchodu v Dome kultúry na Hviezdoslavovom námestí. (V súčasnosti sú priestory využívané spoločnosťou Orange). Celková plocha nebytových priestorov predstavuje 106 m2.

Mesto Námestovo ponúka na prenájom formou obchodnej verejnej súťaže

Predmetom budúceho nájmu sú nebytové priestory, nachádzajúce sa na prízemí vľavo od vchodu v Dome kultúry na Hviezdoslavovom námestí. (V súčasnosti sú priestory využívané spoločnosťou Orange). Celková plocha nebytových priestorov predstavuje 106 m2.
Priestory sa prenajímajú od 21. 6. 2015.

Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením „Súťaž na prenájom priestorov v dome kultúry“ do 12,00 hod. 1. 6. 2015.
Ponuka musí obsahovať cenu nájmu za m2 a rok a tiež účel nájmu.
Minimálna cena nájmu za m2 a rok je stanovená na 75,- eur.
Vyhodnotenie ponúk: do 5. 6. 2015.
Viazanosť ponuky: do 19. 6. 2015 musí byť uzavretá nájomná zmluva inak sa od ponuky odstupuje.
Kritérium pre výber: cena prenájmu.

Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.

 

Ďalšie

 • Oznam - zberný dvor

  21.09.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 25.9.2023 - pozvánka

  18.09.2023

 • Deň otvorených dverí v CSS Námestovo

  18.09.2023

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19. 9. 2023

  18.09.2023

 • Lidl Čistinka

  12.09.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy