Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Odpredaj pozemku

07.06.2011

Mesto Námestovo ponúka na odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže Pozemok, parc. CKN č. 54/37 o výmere 26 675 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Slanica pri obci Zubrohlava.

 

Mesto Námestovo ponúka na odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže
 
Pozemok, parc. CKN č. 54/37 o výmere 26 675 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Slanica pri obci Zubrohlava:
Pozemok je určený na individuálnu bytovú výstavbu.
Odpredaj pozemku prebehne formou zmluvy o budúcej zmluve. Kúpna cena bude uhradená pri podpise zmluvy o budúcej zmluve, prevod vlastníckeho práva k pozemku prebehne až po vybudovaní kompletných inžinierskych sietí úspešným uchádzačom.
Ponuka od uchádzača musí obsahovať okrem ceny za pozemok aj zastavovací plán na
budúce rozdelenie a využitie pozemku.
Minimálna cena pozemku je vo výške 10,- €/m2.
Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením „Súťaž na pozemok Zubrohlava“ do 12,00 hod. 15. 6. 2011.
Vyhodnotenie ponúk: do 30. 6. 2011.
Kritérium pre výber: ponúknutá cena pozemku.
Pri vyhodnocovaní sa bude zároveň posudzovať predpokladaný počet novovytvorených stavebných pozemkov, resp. počet možných budúcich bytových jednotiek.
 
Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
 

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 4.12.2023 - pozvánka

  24.11.2023

 • Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 v Žilinskom kraji.

  02.11.2023

 • Oznam - zberný dvor

  31.10.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.10.2023 v Námestove - online

  23.10.2023

 • Zber nebezpečného odpadu od občanov_jeseň 2023

  20.10.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy