Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Obchodno verejná súťaž na prenájom priestorov v zadnej časti amfiteátra na Nábreží

23.03.2015

Mesto Námestovo ponúka na prenájom formou obchodnej verejnej súťaže Predmetom budúceho nájmu je verejné priestranstvo a nebytové priestory, nachádzajúce sa v zadnej časti amfiteátra na Nábreží - miestnosť 1.05 infobox o výmere 14,4 m2 - miestnosť 1.03 hygienické zariadenie o výmere 7,8 m2 - vonkajšia spevnená plocha o výmere 50 m2. Priestory sa prenajímajú na obdobie letnej turistickej sezóny od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015.

Mesto Námestovo ponúka na prenájom formou obchodnej verejnej súťaže


Predmetom budúceho nájmu je verejné priestranstvo a nebytové priestory, nachádzajúce sa v zadnej časti amfiteátra na Nábreží
- miestnosť 1.05 infobox o výmere 14,4 m2
- miestnosť 1.03 hygienické zariadenie o výmere 7,8 m2
- vonkajšia spevnená plocha o výmere 50 m2.
Priestory sa prenajímajú na obdobie letnej turistickej sezóny od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015.


Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením „Súťaž na prenájom priestorov v amfiteátri“ do 12,00 hod. 10. 4. 2015. Ponuka musí obsahovať ponúkanú cenu a tiež účel nájmu.
Vyhodnotenie ponúk: do 15. 4. 2015.
Viazanosť ponuky: do 30. 4. 2015 musí byť uzavretá nájomná zmluva inak sa od ponuky odstupuje.
Kritérium pre výber: cena prenájmu.
Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
 

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy