Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Obchodno verejná súťaž na odpredaj pozemku

23.03.2015

Mesto Námestovo vypisuje obchodno verejnú súťaž v zmysle zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §9a odst. 1 písm./a za účelom odpredaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Námestovo, zapísanej na LV č. 1399 a to časť pozemku CKN p. č. 1753/1 – svah pri radových garážach, o výmere cca 1 000 m2 .

Mesto Námestovo vypisuje obchodno verejnú súťaž v zmysle zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov §9a odst. 1 písm./a za účelom odpredaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Námestovo, zapísanej na LV č. 1399 a to časť pozemku CKN p. č. 1753/1 – svah pri radových garážach, o výmere cca 1 000 m2 .
Pozemok je prednostne určený na výstavbu poschodových hromadných garáží a bytov, ktorých výstavbu a odpredaj si bude zabezpečovať záujemca.
Odpredaj pozemku prebehne formou zmluvy o budúcej zmluve s uhradením zálohy v predpokladanej výške kúpnej ceny pri podpise zmluvy o budúcej zmluve a odpredajom pozemku až po skolaudovaní stavby. Uchádzač musí mestskému zastupiteľstvu predložiť urbanistickú štúdiu.
Minimálna cena pozemku je vo výške 30,- Eur/m2.


Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením „Súťaž na pozemok na hromadné garáže Brehy“ do 12,00 hod. 15. 6. 2015.
Vyhodnotenie ponúk: do 22. 6. 2015.
Viazanosť ponuky: do 30. 6. 2016 musí byť vydané stavebné povolenie, inak sa od zmluvy odstupuje.
Kritérium pre výber: cena pozemku a zaujímavosť investičného zámeru.
Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
 

Ďalšie

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

 • Výberové konanie na pozíciu manažér Komunitného centra v Námestove

  28.05.2024

 • DO práce na bicykli 2024

  24.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy