Oficiálna stránka mesta

Aktuality

O d o v z d á v a n i e Kandidátnych listín pre voľby do orgánov mesta

19.09.2014

Kandidátne listinu bude osobne preberať zapisovateľ mestskej volebnej komisie Ing. Martin Slovík nasledovne : - počas pracovnej doby v čase od 7,30 do 15.00 hod. č. tel. 043/5504704, - mimo pracovnej doby v sobotu 20. 9. 2014 a nedeľu 21. 9. 2014 je potrebné si vopred dohodnúť čas odovzdania kandidátnej listiny na tel. č. 0915 956 553

O d o v z d á v a n i e

Kandidátnych listín
pre voľby do orgánov mesta
( 16 a § 21 zákona č. 346/1990 Zb. )

1. Kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a na primátora mesta podávajú politické strany a nezávislí kandidáti najneskôr 55 pred dňom konania volieb t. j. do 21. septembra 2014(nedeľa) do 24.00 hod.

2. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

3. Petícia na podporu nezávislého kandidáta sa podáva v jednom vyhotovení – originál.

4. Kandidátne listiny sa doručia v písomnej forme v dvoch rovnopisoch spolu s príslušnými prílohami.

5. Kandidátne listinu bude osobne preberať zapisovateľ mestskej volebnej komisie
Ing. Martin Slovík nasledovne :
- počas pracovnej doby v čase od 7,30 do 15.00 hod. č. tel. 043/5504704,
- mimo pracovnej doby v sobotu 20. 9. 2014 a nedeľu 21. 9. 2014 je potrebné si vopred dohodnúť čas odovzdania kandidátnej listiny na tel. č. 0915 956 553

 

 


Ing. Martin Slovík
zapisovateľ MsVK
 

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy