Oficiálna stránka mesta

Detské ihrisko MŠ Bernoláková

19.04.2022

     

Názov projektu: Detské ihrisko MŠ Bernoláková

Prijímateľ: Mesto Námestovo

Kód projektu: IROP-CLLD-T612-512-004-001

Celková výška oprávnených výdavkov projektu:  32 509,85 EUR

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 30 884,36 EUR

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 09/2021 - 05/2022

 

Hlavný cieľ: Vybudovanie nového detského ihriska v areáli MŠ Bernoláková. Detské ihrisko má napomôcť k skvalitneniu podmienok predškolskej výchovy v regióne Biela Orava. Vytvoriť lepšie podmienky pre zlepšenie telesných, duševných a kreatívnych výsledkov detí. Realizáciou projektu sa zvýšila  kvalita a rozsah poskytovaných verejných služieb v oblasti materského vzdelávania na území mesta Námestovo, čo má pozitívny dopad na dané prostredie z hľadiska jeho udržateľného územného rozvoja.

Projekt  je plne v súlade  s programovou stratégiou IROP, prioritná os 5  a so špecifickými  cieľmi so stratégiou CLLD MAS Biela Orava : Priorita 2 – Udržateľný rozvoj komunitného a spolkového života a rozvoj spolupráce založených na ochrane ľudských hodnôt, zachovávaní a využívaní kultúry, tradícií, historického a prírodného bohatstva pre rozvoj regiónu, zlepšovanie foriem spolupráce.

Špecifický cieľ 2.2 –Skvalitňovanie podmienok predškolskej výchovy v regióne

 

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 

Info plagát

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy