Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad

29.12.2014

Mesto Námestovo oznamuje občanom, že termín na predloženie dokladov k uplatneniu zníženia dane z nehnuteľností podľa VZN č. 2/2014 a poplatku za komunálny odpad podľa VZN č. 4/2014 je potrebné predložiť do 31. januára 2015.

Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad

Mesto Námestovo oznamuje občanom, že termín na predloženie dokladov k uplatneniu zníženia dane z nehnuteľností podľa VZN č. 2/2014 a poplatku za komunálny odpad podľa VZN č. 4/2014 je potrebné predložiť do 31. januára 2015.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia 2014 daňovník nadobudol nehnuteľnosť je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Zároveň oznamujeme občanom, že platby za daň z nehnuteľností a komunálny odpad, bude Mesto Námestovo vyberať od 2. februára 2015.

Ďalšie

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Univerzita tretieho veku

  12.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.6.2024 v Námestove - online

  24.06.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy