Oficiálna stránka mesta

Cirkevná základná škola sv. Gorazda

08.06.2010

Ul. Komenského 495/31, 029 01 Námestovo

Kontakt

Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove
Ul. Komenského 495/31
02901 Námestovo

Riaditeľka školy: Ing. Mgr. Marta Kurtulíková
Telefón/fax: 043/55 20 260
                    0903 813552
E-mail: skola@czsnamestovo.edu.sk
czs@bb.telecom.sk
web: https://czsgorazd.edupage.org/

Školu zriadil Biskupský úrad v Spišskej Kapitule roku 1999 s cieľom umožniť vzdelávanie a výchovu detí tých rodičov, ktorým záleží na ich duchovnom rozvoji a spolupôsobení rodiny a školy pri výchove v kresťanskom duchu.

Škola zabezpečuje vzdelávanie podľa osnov Ministerstva školstva SR kvalifikovanými pedagógmi v dobrých materiálno - technických podmienkách. Vyučovanie je zamerané na výučbu jazykov.

Žiaci sú vzdelávaní v atmosfére vzájomného prijatia, je im umožnené žiť a rásť vo viere.

Cieľom školy je naučiť deti rozvíjať svoje schopnosti a záujmy, viesť ich, aby žili ohľaduplne a učili sa sa budovať ľudskú spoločnosť slobodne a zodpovedne.

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy