Oficiálna stránka mesta

Územná poliklinika Námestovo

poliklinika.jpgOravská poliklinika Námestovo, ako príspevková organizácia VÚC Žilina a jediné štátne zdravotnícke zariadenie v okrese Námestovo poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre približne 57 000 obyvateľov spádovej oblasti okresu Námestovo, prevažne v ambulantnej starostlivosti, SVALZ, LSPP, ADOS, Záchrannnej zdravotnej službe … Pacientom sú poskytované zdravotnícke služby ambulanciami:

Všeobecná ambulantná starostlivosť

 • Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Mutné /od 1.11.2006/

Špecializovaná ambulantná starostlivosť:

 • Interná ambulancia
 • Ambulancia cievnej chirurgie
 • Ortopedická ambulancia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

 • Oddelenie klinickej biochémie OKB
 • Rádiodiagnostické oddelenie RDG

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Nepretržite zabezpečuje záchrannú zdravotnú službu

 • Ambulanciou Rýchlej lekárskej pomoci Námestovo
 • Ambulanciami Rýchlej zdravotníckej pomoci Zákamenné, Oravská Polhora a Oravské Veselé.

ÚP Námestovo je poverená organizovaním LSPP:

 • Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých
 • Lekárska služba prvej pomoci pre deti
 • Lekárska služba prvej pomoci stomatologická

LSPP dospelí a deti je zabezpečovaná v pracovné dni od 15.00 do 7.00 hod, v soboty, nedele a štátne sviatky od 7.00 do 7.00 hod.
LSPP stomatologická je zabezpečovaná v soboty, nedele a štátne sviatky od 8.00 hod do 13.00 hod.
Oravská poliklinika ako organizátor LSPP pre dospelých, deti a LSPP stomatologická, organizuje v rámci lekárskej služby prvej pomoci na základe podpísaných zmlúv o spolupráci pohotovostné služby 10 pediatrov, 13 všeobecných lekárov pre dospelých a 17 stomatológov.

Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá je hlavnou činnosťou OP, poliklinika prenajíma svoje nebytové priestory súkromným ambulanciám a iným subjektom a taktiež poskytuje ostatné služby spojené s činnosťou ambulancií, ako je dodávka tepla, vody, upratovanie, zvoz biologického materiálu, pranie prádla a pod. K 31.12.2006 dosiahol počet nájomcov číslo 72 a ďalším 40 subjektom t.j prevažne súkromným ambulanciám prvého kontaktu zabezpečujeme odvoz biologického odpadu. Dosiahnuté príjmy z prenájmov sa na celkových príjmoch podieľajú 18 %.

K 1.1.2007 sú v priestoroch Oravskej polikliniky Námestovo poskytované zdravotné služby nasledovnými štátnymi i súkromnými ambulanciami:

 • dve onkologické ambulancie
 • dve kardiologické ambulancie
 • nefrologická ambulancia detská
 • kožná ambulancia
 • dve pľúcne ambulancie
 • dve hematologické ambulancie
 • neurologická ambulancia
 • tri interné ambulancie
 • dve ortopedické ambulancie
 • reumatologická ambulancia
 • 2 ORL ambulancie
 • dve gastroenterologické ambulancie
 • 7 stomatologických ambulancií
 • 2 logopedické ambulancie
 • 2 gynekologické ambulancie
 • urologická ambulancia
 • všeobecná ambulancia pre deti a dorast
 • všeobecná ambulancia pre dospelých
 • 2 očné ambulancie
 • ambulancia klinickej psychológie
 • 2 chirurgické ambulancie
 • ambulancia cievnej chirurgie
 • ambulancia detskej kardiológie
 • alergologická ambulancia
 • dialýza
 • nefrologická ambulancia
 • rehabilitačné oddelenie
 • 2 lekárne
 • protetika
 • 6 stomatologických laboratórií
 • dopravná zdravotná služba
 • oddelenie klinickej biochémie a hematológie
 • rádiodiagnostické oddelenie
 • ADOS
 • Záchranná zdravotná služba – s lekárom
 • LSPP pre dospelých, deti a stomatologická

Vypracoval: Ing. Mária Šišková, poverená vedením ÚP

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy