Oficiálna stránka mesta

Novoročné stretnutie žiakov základných a stredných škôl s primátorom mesta

21.01.2011

Centrum voľného času „Maják“ Námestovo pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl v Námestove 13. januára 2011 nezvyčajné novoročné stretnutie na mestskom úrade so zaujímavým programom.

 

Novoročné stretnutie žiakov základných a stredných škôl s primátorom mesta
 
Centrum voľného času „Maják“ Námestovo pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl v Námestove 13. januára 2011 nezvyčajné novoročné stretnutie na mestskom úrade so zaujímavým programom.
V slávnostnom príhovore pán primátor Ing. Ján Kadera oboznámil prítomných so systémom fungovania samosprávy s úspechmi, ktoré sa dosiahli, ale aj projektmi, ktoré sú vytýčené vo volebnom programe a ako zabezpečiť finančný balík na ich zrealizovanie. Hlavnou myšlienkou celého stretnutia bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúsenosti, zvýšenie záujmu mladých ľudí o veci verejné, sebe reprezentáciu a vzájomnú komunikáciu, nakoľko na stretnutí boli aj zástupcovia zo žiackych školských rád. Vo viac ako hodinovej časti otázok a odpovedí zazneli témy dotýkajúce sa oblasti parkovania, kamerového systému, kruhovej križovatky, postavenie plavárne, klziska, petície za vybudovanie športového ihriska pre adrenalínové športy, odchyt psov, vytvorenie mestského študentského parlamentu. Padli aj otázky na telo čo priniesla práca pre pána primátora v dobrom aj zlom, aké má koníčky, obľúbené jedlo, či sa bal prísť s polročným vysvedčením domov.
Vyvrcholením celého novoročného stretnutia bolo vyžrebovanie jedného študenta/tky, ktorý spolu s pánom primátorom strávi jeden pracovný deň na mestskom úrade. Šťastnou výherkyňou sa stala študentka zo Spojenej súkromnej školy Slanická Osada Kudjáková Zuzana.
Na záver každému dobré padlo malé pohostenie a žiaci a študenti odchádzali s dobrým pocitom, že sa ich názory a požiadavky berú vážne, rešpektujú a spoločne budú hľadať spôsoby ako ich uplatniť v praxi.
Ďakujeme pánovi primátorovi za skvelé prijatie a pevne veríme, že sa z novoročného stretnutia stane každoročná tradícia.

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy