Oficiálna stránka mesta

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2016

17.06.2016

XXI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu pod záštitou primátora mesta Námestovo Jána Kaderu.

XXI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže
zameranej na národnú históriu
pod záštitou primátora mesta Námestovo Jána Kaderu. Podujatie tvorí súčasť
XXVI. Svätogorazdovských dní na Slovensku
a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015,
nad ktorými prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič

Mesto Námestovo
Dom kultúry v Námestove
Národné osvetové centrum, Bratislava
Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava
Rímsko-katolícky farský úrad, Námestovo
Cirkevná základná škola svätého Gorazda, Námestovo
Matica slovenská, Martin
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru
Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava
Spolok svätého Vojtecha, Trnava

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy