Oficiálna stránka mesta

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2014

17.06.2014

Gorazdovo výtvarné Námestovo

XIX. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže
zameranej na národnú históriu

Vyhlasovateľ
Mesto Námestovo
Dom kultúry v Námestove
Spoločnosť Svätého Gorazda Bratislava
Národné osvetové centrum Bratislava

Dom kultúry v Námestove organizačne zabezpečuje ústredné kolo súťaže v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom , Cirkevnou základnou školou sv. Gorazda v Námestove, Maticou slovenskou Martin, Spolkom sv. Vojtecha Trnava a vyhlasovateľmi súťaže.

Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda - apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť.
Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.
Súťaž sa koná pod záštitou primátora mesta Námestovo Jána Kaderu.
Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí, ktoré sa konajú v rámci XXV. Svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015.

Súťažné obdobie:
Termín súťaže: január – 16. máj 2014
Termín výstavy: 19. jún – 31. júl 2014
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení:
19. júna 2014 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove
Termín sprievodných podujatí: 19. jún 2014 (tvorivé dielne, odborné semináre pre študentov, pedagógov ,kultúrny program, sv. omša obetovaná za súťažiacich)

 

Kontaktná adresa:

Dom kultúry Námestovo
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
tel/fax:043/55 22 247, e-mail: office@dkno.sk
web: www.dkno.sk

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy