Oficiálna stránka mesta

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO

06.06.2011

XVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu pod záštitou primátora mesta podujatie sa uskutoční v rámci XXII. Svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 - 2015 nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa bude konať 16.6.2011

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO

Mesto Námestovo, Dom kultúry v Námestove, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava
Národné osvetové centrum Bratislava, Rímsko-katolícky farský úrad Námestovo
Cirkevná základná škola svätého Gorazda Námestovo, Matica slovenská Martin
Spolok svätého Vojtecha Trnava

 
 
XVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže
zameranej na národnú históriu
 
pod záštitou primátora mesta
 
podujatie sa uskutoční v rámci
XXII. Svätogorazdovských dní na Slovensku
a
Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 - 2015
nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič
 sa bude konať 16.6.2011
 
 9:00 TVORIVÉ DIELNE
         kreslenie detí
na Hviezdoslavovom námestí
1. GRAFICKÁ TECHNIKA A UKÁŽKY HĹBKOTLAČE A TLAČE Z VÝŠKY
2. VÝTVARNÁ PRÍPRAVA – ZÁKLADNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY
prednášky pre pedagógov ZŠ, ZUŠ
Lektor Mgr. art. Miroslav Knap
SVÄTÝ GORAZD V SAKRÁLNOM UMENÍ
prednáška - PaedDr. Miroslav Holečko
v Dome kultúry
 
11:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY A ODOVZDANIE OCENENÍ
kultúrny program
výstavné priestory Domu kultúry
 
12:00 SVÄTÁ OMŠA v Rímskokatolíckom kostole sv. Šimona a Júdu
sprievod ku kaplnke sv. Gorazda
kultúrny program
 
V programe spoluúčinkujú :
Základná škola Brehy
Základná škola na Komenského ulici
Súkromná základná umelecká škola Pierrot
Dychová hudba Bernolák

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy