Oficiálna stránka mesta

Bobrova raľa - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

08.07.2015

V Podbieli sa v málo narušenej forme zachovala tradičná zástavba hospodárskych dvorov, charakteristická pre strednú Oravu. Bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Prehliadka rezervácie so sprievodcom zahŕňa výklad o architektonickom majstrovstve tvorcov dreveníc.

V Podbieli sa v málo narušenej forme zachovala tradičná zástavba hospodárskych dvorov, charakteristická pre strednú Oravu. Bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Prehliadka rezervácie so sprievodcom zahŕňa výklad o architektonickom majstrovstve tvorcov dreveníc. Donekonečna možno obdivovať skĺbenie účelnosti a estetického vzhľadu. Väčšina objektov už nie je trvalo obývaná, ale viaceré slúžia na rekreačné účely.

Podbiel sa nachádza v etnograficky charakteristickej oblasti Oravy. Je jednou z najzachovalejších lokalít na Orave, v ktorej sa málo narušenej forme zachovala tradičná zástavba hospodárskych dvorov, charakteristická pre strednú Oravu. Leží v Oravskej vrchovine a na juhovýchodných svahoch oravskej Magury pri vyústení Studeného Potoka do Oravy. Rozprestiera sa na neveľkom kuželi Studeného potoka. Podbiel je nástupným bodom do priestoru krajinného celku Roháče.

Základným rozlišujúcim znakom oravských obcí je spôsob zástavby domov a situovanie ich dominujúcich stien. Historickými zvláštnosťami procesu osídľovania a ekonomického charakteru veľkostatkov vznikali dve podstatne odlišné formy obcí: staršie sústredené, založené prevažne na valašskom práve v 16. storočí a mladšie lazové, vytvorené kolonizáciou v 17. a začiatkom 18. storočia. V starších obciach založených na valašskom práve, sústredených pri brehoch riek a potokov, stretávame sa len s ulicovým alebo radovým typom osídlenia. Takýto typ predstavuje aj Podbiel, ktorý je sústredenou obcou typu dvojradovej ulicovky s trojuholníkovou návsou okolo kostola.

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy