Oficiálna stránka mesta

Bambiriáda 2010

10.06.2010

V dňoch 10. – 16. mája 2010 sa v Námestove pod záštitou primátora mesta Ing. Jána Kaderu konal 7. ročník festivalu práce s deťmi a mládežou Bambiriádu 2010.

V dňoch 10. – 16. mája 2010 sa v Námestove pod záštitou primátora mesta Ing. Jána Kaderu konal 7. ročník festivalu práce s deťmi a mládežou Bambiriádu 2010. Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré preverilo pripravenosť organizátorov sa podarilo usporiadať zaujímavé a atraktívne námestovské dni pre deti a mládež s tohtoročným mottom: „Prevencia je viac ako represia.“ Do Bambiriády 2010 sa zapojilo 17 organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou, ktoré dostali možnosť ukázať verejnosti, čo robia pre rozvoj záujmov, talentov a celkový rast osobnosti detí a mládeže. Súčasťou Bambiriády boli aj sprievodné podujatia na Oravskom hrade, Ranči u Edyho, Oravskej lesnej železnici, ponuky so zľavou lodnej dopravy, vodných bicyklov a dni otvorených dverí.

Program sa začal už v piatok na Hviezdoslavovom námestí vystúpením mažoretiek z CVČ „Maják“ a tanečnými, speváckymi vystúpeniami aj hudobnými kapelami so SZUŠ. Vyvrcholením festivalu bola sobota, kde Pat a Mat vítal všetkých účastníkov Bambiriády na Hviezdoslavovom námestí, kde sa okrem nádhernej spoločnej akcii hasičov, policajtov, Slovenského červeného kríža, záchranárov a členov Orava Rescue System konali všetky pódiové vystúpenia a prezentácia hier, súťaží, práce s drôtom a iným materiálom. Nedeľou sa veľkolepá show ukončila v Dome kultúry Námestovo programom venovaným dňu Matiek a atraktívnym vystúpením talentov CVČ zo záujmových útvarov aj iných organizácií.

Povzbudením pre organizátorov bola ústretovosť a záujem zo strany vedenia mesta, štedrosť sponzorov, zanietenosť mladých ľudí pri realizácii Bambiriády a hojná účasť spokojných divákov a návštevníkov mesta, ktorých bolo okolo 1500.

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy